Niniejsza nota prawna określa warunki i zastrzeżenia użytkowania witryny internetowej www.helpme.pl, dotyczy wszystkich użytkowników, dlatego korzystanie z naszego serwisu jednoznaczne jest z akceptacją poniższych warunków. W przypadku braku akceptacji poniższych warunków użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z niniejszej witryny internetowej.

 1. Ochrona danych osobowych

Podczas wizyty na naszej stronie możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych udzielana jest przez Ciebie w formie oddzielnych zgód i/lub oświadczeń. Computer Media Consultants Maciej Węgrzecki Radosław Drywulski Sp. J., zwana również ITCenter, nie wykorzysta Twoich danych zebranych za pośrednictwem serwisu w celu innym niż określone zostało w przekazanych przez Ciebie zgodach. Przetwarzanie i ochrona Twoich danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Informacje na temat polityki prywatności można znaleźć: TUTAJ

2. Prawa autorskie

Kontent serwisu (materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe, dźwiękowe, filmowe) oraz układ treści w serwisie są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ITCenter. Niektóre elementy zdjęciowe są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone – kopiowanie kontentu w celach komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez uzyskania pisemnej zgody ITCenter są zabronione.

3. Znaki zastrzeżone

Znaki towarowe takie jak: logotypy serwisu i produktów są zastrzeżone przez ITCenter w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób bez uzyskania zgody ITCenter jest zabronione.

4. Odpowiedzialność

ITCenter dokłada wszelkich starań, żeby kontent serwisu był aktualny i kompletny, może on jednak zawierać błędy. ITCenter nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i/lub pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu internetowego, jak również nie odpowiada za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.

ITCenter nie bierze odpowiedzialności za materiały publikowane na stronach, do których odnośniki znaleźć można w niniejszym serwisie. Użytkownik decydując się na skorzystanie z odnośników, aby uzyskać dostęp do stron podmiotów trzecich czyni to na własną odpowiedzialność.

5. Informacje o usługach i produktach

ITCenter zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania zawartości serwisu, w tym informacji o oferowanych usługach i produktach, w każdym momencie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Treści będące częścią kontentu serwisu mają charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

6. Polityka cookies

Jeżeli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki internetowej. W każdej chwili możesz zmienić w przeglądarce internetowej ustawienia dotyczące cookies, w tym dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies dla naszego serwisu.

7. Informacje o firmie

Computer Media Consultants Maciej Węgrzecki Radosław Drywulski Sp. J.
KRS: 0000132438
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 536-13-26-240

8. Zmiany noty prawnej

ITCenter zastrzega sobie prawo do modyfikowania powyższych informacji w dowolnym momencie. Wprowadzane zmiany stają się wiążące dla użytkowników w momencie ich publikacji.

 

Polityka prywatności serwisu internetowego helpme.pl

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego helpme.pl

 2. Administratorem danych jest ITCenter Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Romera 10 lok E4, 02-784 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000779010, NIP: 9512481556, REGON: 382953528. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji kontaktu przy użyciu formularzy kontaktowych, zapytań o ofertę, czy udziału w procesie rekrutacji, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 6. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w serwisie internetowym helpme.pl przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze serwisu internetowego.

 7. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji procesów wynikających z celu udostępnienia.

 8. Każdej osobie korzystającej z serwisu internetowego helpme.pl przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych.

 9. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 10. Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 11. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 12. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz pliki “cookies”].

 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 2 Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli skorzystałeś z formularzy kontaktowych na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter promocyjny.

 3. Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

 3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu,

 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

 1. wysyłki Newslettera,

 2. przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe.

 3. prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą),

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 3. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Administrator danych informuje, iż ochrona danych osobowych w serwisie internetowym jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.

 2. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze serwisu internetowego, Administrator danych stosuje protokół SSL.

 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 4 Pliki cookies.

 1. Administrator danych używa w związku z prowadzeniem serwisu internetowego plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny serwisu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie serwisu internetowego.

 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Serwisie internetowym (są to tzw. „cookies stałe“). Osoba korzystająca ze serwisu internetowego może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.

 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ITCenter w celu optymalizacji działań.

 6. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

  1. zachowania personalizacji strony, ustawień języka;

  2. lepszego dostosowania treści do potrzeb użytkownika

 7. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  6. plików „cookie sesyjnych“: Nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z serwisu internetowego. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym ADO może analizować informacje dotyczące zachowań osoby na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację serwisu internetowego – jego personalizację i poprawę użyteczności,

  7. pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca z serwisu internetowego nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzysta z serwisu internetowego daje taką możliwość.

 8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. 

Twoja płatność została przez nas odnotowana - Dziękujemy.

Nastąpił problem z płatnością PayU

Obowiązuje od dnia 01.12.2020r

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis www.helpme.pl (dalej: „Serwis WWW”) jest administrowany przez ITCenter Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Warszawie, ul. Romera 10 lok E4, 02-784 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779010p, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512481556, REGON: 382953528 (dalej „Sprzedawca”), która jest stroną wszystkich umów zawartych w Serwisie WWW.
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) zawiera zasady i warunki mające zastosowanie do prezentacji i zakupu usług (dalej: „Usługa”) i towarów (dalej: „Towar”) opisanych i oferowanych w Serwisie WWW.
 3. Cena prezentowana w ofercie Serwisu www, jest ceną netto wyrażoną w złotych polskich i obejmuje okres świadczenia usługi zgodny z opisem dla wybranego pakietu  .
 4. Serwis WWW jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 ze zm.), niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Umowy zawarte w ramach Serwisu WWW (dalej „Umowa” lub „Umowy”) podlegają prawodawstwu polskiemu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

 

2. Zawarcie umowy nabycia Usług i/lub Towarów w Serwisie WWW

 1. Rejestracja w Serwisie WWW
  1. Umowa może być zawarta wyłącznie przez użytkowników zarejestrowanych w Serwisie WWW.
  2. Nabywca, zakładając konto użytkownika w Serwisie WWW (dalej: „Konto Użytkownika”) zobowiązany jest do podania swoich danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail (dalej: „Adres E-mail użytkownika”)
 2. Umowa na świadczenie Usług bądź zakup Towarów w ramach Serwisu WWW jest zawierana w dwóch etapach:
  1. Etap I: Zamówienie:
   1. Nabywca poprzez Serwis WWW, telefonicznie lub poprzez e-mail dokonuje zamówienia określonego zakresu Usług i/lub Towarów (dalej: „Zamówienie”) oraz otrzymuje zwrotnie informację o wartości zamówionych świadczeń (zwanej dalej: „Należność”) Dokonuje tym samym zamówienia Usługi i/lub Towaru i zobowiązuje się do pokrycia Należności.
   2. Niezależnie od zwrotnej informacji o wartości zamówionych świadczeń,  System WWW przesyła Nabywcy wiadomość e-mail na Adres E-mail Użytkownika (dalej: „Wiadomość E-mail”) potwierdzającą przyjęcie Zamówienia oraz zawierającą komplet danych jego dotyczących.
  2. Etap II: Płatność
   1. Nabywca jest zobowiązany  do uregulowania Należności w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia. Za chwilę uregulowania Należności przyjmuje się chwilę uzyskania przez Serwis WWW informacji o jej wpłynięciu w ramach udostępnionych w Serwisie WWW kanałów płatności, bądź poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu Należności na konto Sprzedawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   2. Po otrzymaniu informacji o otrzymaniu płatności Serwis WWW prześle Nabywcy Wiadomość E-mail z potwierdzeniem otrzymania płatności oraz voucher na usługę zawierający kod konieczny do aktywowania usługi.
   3. Płatność może być dokonana w następujący sposób:
    • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank BGZ BNP  nr 10 1600 1462 1888 2618 5000 0001. W tytule przelewu należy podać nazwę firmy oraz nr Zamówienia.
    • za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności PayU. Elektroniczny serwis płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Wpłaty należy dokonać na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez  Bank BGZ BNP  nr 10 1600 1462 1888 2618 5000 0001.
   1. W razie nieuregulowania Należności w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia (dalej: „Anulacja”). Nabywca zostanie poinformowany o Anulacji za pomocą Wiadomości E-mail.
   2. Nabywcy przysługuje prawo do reklamacji Anulacji Zamówienia (dalej: „Reklamacja”). Składając Reklamację Nabywca zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy potwierdzenia uiszczenia Należności w wymaganym terminie (dalej: „Potwierdzenie”). Prawo do Reklamacji przysługuje Nabywcy w ciągu 24 godzin od Anulacji. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu jej złożenia. Reklamacje mogą być złożone pisemnie za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   3. W razie gdyby Nabywca wpłacił Należność po terminach wskazanych w ppkt 1powyżej kwota ta zostanie zaksięgowana na Koncie Użytkownika w Serwisie WWW i będzie mogła być wykorzystana na pokrycie Należności z tytułu następnych Zamówień lub zostanie zwrócona, w zależności od dyspozycji Nabywcy.
 1. Nabywca składając Zamówienie na rzecz osoby trzeciej zobowiązany jest do poinformowania jej o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy.  Nabywca akceptując Regulamin oświadcza, że poinformował osobę trzecią o jej prawach i obowiązkach wynikających z Umowy i uzyskał jej akceptację.

3. Realizacja umowy nabycia Usług i/lub Towarów w Serwisie WWW

 1. Usługi realizowane są zgodnie ze specyfikacją opisaną w Serwisie WWW oraz w terminach i w sposób tam określonych.
 2. Usługa obowiązuje od dnia aktywacji vouchera która to aktywacja rozpoczyna usługę abonamentową i uruchamia pakiet.
 3. Usługa aktywowana voucherem nie podlega zwrotowi
 4. Standardowy okres ważności vouchera to jeden miesiąc i nie uruchomienie go w tym terminie powoduje jego dezaktywację. Na wniosek użytkownika Sprzedawca może aktywować kolejny voucher jeżeli charakter usług lub pakiet pozwala na przesunięcie w czasie korzystanie z nich. Jeżeli aktywowanie kolejnego vouchera jest niemożliwe z uwagi na charakter usługi lub pakietu ( np. zaprzestano świadczenia takiej usługi lub nie będzie świadczona przez czas zgodny z zamówieniem) umowa wygasa bez prawa roszczenia o zwrot kwot zapłaconych.

 

5. Przetwarzanie Danych Osobowych (dotyczy osób fizycznych)

 1. Administratorem danych osobowych jest ITCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Romera 10 lok E4, 02-784 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie spółki przy ul. Romera 10 lok E4, 02-784 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby i/lub do korespondencji, numer rachunku bankowego.
 3. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Sprzedawcę w oparciu o następujące podstawy prawne oraz w następujących celach:
  • w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwa firmy, adres siedziby i/lub do korespondencji - na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przesyłania informacji o przyznanych rabatach promocjach, wydarzeniach,  przesyłania ofert sprzedaży usług dodatkowych, komplementarnych;  
  • w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu siedziby i/lub do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, nr NIP - dla celów realizacji oraz wykonania Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  oraz
  • w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, nr NIP, adresu siedziby, numer rachunku bankowego, dla wykonania ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy prawa podatkowego), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych. Ponadto, jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przysługuje Panu/ Pani dodatkowo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.. Podanie Sprzedawcy danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji określonych w pkt c) powyżej celów.
 5. Jeżeli Nabywca zawiera Umowę na rzecz osób trzecich Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na udostępnienie Sprzedawcy tych ich danych osobowych. Dane osobowe osoby trzeciej mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wykonania Umowy.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 7. Nabywca jest obowiązany do poinformowania Sprzedawcy o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Nabywcy wskazanych w ust. b powyżej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji powyższych danych przez Nabywcę, a w szczególności nie odpowiada za niemożność realizacji Usługi.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt c. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych:
  • jeżeli podstawą prawna przetwarzania danych jest udzielona zgoda – dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności udzielonej zgody;
  • jeżeli dane osobowe przetwarzane sa w celu realizacji Umowy, będą przechowywane przez okres  konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (3 lata – dla przedsiębiorców) ;
  • jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze  - dane osobowe będą przechowywane przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie.
 9. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz w celu realizacji przysługujących osobie praw, należy skontaktować się z administratorem poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie: ITCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Romera 10 lok E4, 02-784 Warszawa. Pod wskazanym w zdaniu poprzednim adresem e-mail oraz korespondencyjnym można skontaktować się również w celu złożenia skargi związane z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.l. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy RODO,  osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Postanowienia Końcowe

 1. niniejszy regulamin, zamówienie oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowią treść umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą
 2. Regulamin znajduje się w siedzibie Sprzedawcy, Miejscu Świadczenia Usług oraz w Serwisie WWW a składając zamówienie Nabywca potwierdzają zapoznanie się z jego treścią.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. O zmianach regulaminu Sprzedawca poinformuje Nabywcę wiadomością email wysłaną na adres skrzynki elektronicznej wskazanej na koncie użytkownika na serwerze www.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania siły wyższej, w szczególności klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, nie  będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Umową.
 5. W sytuacji opisanej w ppkt a powyżej Sprzedawca zobowiązuje się wyłącznie do zwrotu Należności za niezrealizowane Usługi na Konto Użytkownika bądź zaproponowania Nabywcy innego dogodnego terminu realizacji Usługi.
 6. Reklamacje dotyczące jakości świadczonych usług należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Prawa i obowiązki Sprzedawcy i Nabywcy określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa.
© ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter